Do you LIVE, or just EXIST?

(Die Afrikaanse weergawe verskyn na die Engels)

DO YOU LIVE, OR JUST EXIST?

What does this mean?

LIVE:  to make full use of what life offers you

EXIST:  to mechanically carry out everyday actions

*Are you hoping your circumstances will change so that you can enjoy life?

*Are you waiting for the right partner to bring happiness into your life?

*Are you hoping friends will create happy moments for you?

*Are you expecting other people to do things for you to lighten your burden?

If you answered “yes” to any of the above questions you probably just EXIST.

You can only be happy and LIVE if you take responsibility for yourself and create your own happiness.  This does not need loads of effort, money or confidence.  It can be done through small simple actions, e.g.

  •  Invite a friend or two to your home for coffee; don’t wait for them to invite you. No need to bake; a biscuit served is good enough – it’s the gesture and company that’s special.
  • Arrange an outing for yourself (beach walk, reading under a tree, movies). Don’t want to go alone? Invite someone along.
  • Need a “feel good” moment and have no clue what to do or who to invite? Whatsapp, bbm, sms, facebook  for suggestions.  Besides getting a few good ideas, making contact may lead to new friendships.

Bottom line is, DO something – take initiative!  Do not wait for others to do it for you, nor wait for circumstance to change – it will not bring you happiness!

IF YOU DO NOTHING, YOU CAN’T EXPECT ANYTHING.

You must make a choice to take a chance or life will never change!

better things ahead

LEEF JY, OF BESTAAN JY NET?

 Wat beteken dit?

LEEF:  maak ten volle gebruik van dit wat die lewe jou bied

BESTAAN:  om daaglikse take meganies uit te voer

*Hoop jy jou omstandinge gaan verander sodat jy jou lewe kan geniet?

*Wag jy vir die regte lewensmaat om vir jou geluk te bring?

*Hoop jy jou vriende gaan sorg vir gelukkige oomblikke?

*Verwag jy dat ander vir jou dinge doen om jou lewenslas ligter te maak?

As jy “ja” geantwoord het op enige van bogenoemde vrae, is die kanse goed dat jy net BESTAAN.

Jy kan slegs gelukkig wees en LEEF as jy verantwoordelikheid neem vir jouself en jou eie geluk skep.  Dit verg nie baie moeite, geld of selfvertroue nie.  Dit kan gedoen word op klein, eenvoudige maniere, bv.

  •  Nooi ‘n vriendin vir koffie na jou huis; moenie vir haar wag om jou te nooi nie.  Dis nie nodig om te bak nie, ‘n koekie op die piering is goed genoeg – dis die gebaar en geselskap wat dit spesiaal maak.
  • Reel ‘n uitstappie vir jouself (stap op die strand, lees onder ‘n boom, fliek). Nie lus om alleen te gaan nie? Nooi iemand saam.
  • Het jy ‘n behoefte aan ‘n “goedvoel” oomblik maar het geen idee wat om te doen of wie om saam te nooi nie? Whatsapp, bbm, sms, facebook  vir voorstelle.  Behalwe dat jy briljante idees mag kry, kan die kontak lei tot nuwe vriendskappe.

Die belangrikste is, DOEN iets – neem inisiatief!  Moenie wag vir ander om dit vir jou te doen of vir omstandighede om te verander nie – dit gaan nie vir jou geluk bring nie!

AS JY NIKS DOEN NIE, KAN JY NIE IETS VERWAG NIE.

Jy moet die keuse maak om ‘n kans te vat of jou lewe gaan nie koers kry nie.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s