Do you LOVE your look?

(Die Afrikaanse weergawe verskyn na die Engels)

DO YOU LOVE YOUR LOOK?

 Or do you avoid the mirror?

Perhaps admire others and wish you were blessed with beauty?

Chances are that you are already beautiful and attractive, but just don’t know it or believe it!

The media makes us believe that you need to be skinny, tall and flawless to be pretty, accepted by others and successful in life.  What they don’t tell you is that the pictures of even pretty women are photo-shopped before published.

Take a moment and think about a woman you admire and whose company you really enjoy?  Why do you like her?  Because she is gorgeous and wears expensive clothing?  I doubt it!

You may have various reasons, but I can almost guarantee you that the person you admire is comfortable with herself and her appearance, no matter her weight, size of her hips or the fact that she has no waist.

It is the spontaneous confidence of such women that attracts us to them – not their looks (unless you are a man of course).

So, look in the mirror, love yourself for WHO you are, and, for WHAT you look like.  Also, remember that you don’t necessarily like everybody on earth, so not everybody on earth needs to like you!  Chances are, however, that if you like yourself, more people will also like you and even love you to bits.

da0790bfc85b7dd3386ce94355a6cd23

LIEF JY JOU VOORKOMS?

 Of vermy jy ‘n spieel?

Bewonder jy ander en wens jy is geseën met skoonheid?

Die kanse is goed dat jy reeds mooi en aantreklik is, maar dit nie weet of glo nie!

Die media laat ons glo dat jy maer, lank en foutloos moet wees om as mooi gesien te word, deur ander aanvaar te word en suksesvol te wees. Wat hulle jou nie vertel nie, is dat selfs die fotos van pragtige vroue ge”photo-shop” word voor publikasie.

Neem ‘n oomblik en dink aan ‘n vrou wat jy bewonder en wie se geselskap jy regtig geniet. Hoekom hou jy van haar?  Omdat sy beeldskoon is en duur klere dra?  Ek twyfel!

Jy mag verskeie redes hê hoekom, maar ek kan jou amper waarborg dat die persoon wat jy bewonder gemaklik is met haarself en haar voorkoms ongeag haar gewig, die grootte van haar heupe of die feit dat sy nie ‘n middel het nie.

Dit is die spontane selfvertroue van sulke vroue wat ons aantrek – nie hulle voorkoms nie (tensy jy natuurlik ‘n man is)

So, kyk in die spieel, wees lief vir WIE jy is,  en, HOE jy lyk.  Onthou ook dat jy nie noodwendig van almal op aarde hou nie, so almal op aarde hoef ook nie van jou te hou nie.  Die kanse is egter baie goed, dat as jy van jouself hou, meer mense ook van jou gaan hou en vir jou baie lief gaan wees.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s