Your glass… half empty?

(Die Afrikaanse weergawe verskyn onder die Engels)

I am sure you know someone who always complains about hardships.  Do you ask how she is, you hear about everything that went wrong again, how disheartened she is, how it is always going well with others and never with her, and she had enough of her circumstances… the one whose glass is half empty!

She does not realise she still has SOMETHING in her glass.  She believes someone else used the other half of what was supposed to be in her glass, and also without her consent!

Do you enjoy a conversation with the half-empty-glass person?  The one who exhausts you with all her troubles;  who does not really care how full or empty YOUR glass is?

 I hope you also know someone with whom all is well, who always smiles, who is grateful for all she has (even if it is a little) and who listens because she cares. Whether all is actually well with her, we don’t really know, but she does not burden you with all her bad luck stories when you greet her.  In fact, she does not really talk about herself … the one whose glass is half full!

She is thankful for every drop in her glass.  She ensures her glass is filled regularly and never runs dry.  In fact, she fills her glass herself and does not wait for others to do so.

Don’t you admire the half-full-glass person?  The one who inspires you with her conversation; who always shows consideration and  fills your glass without expecting anything in return. 

 How does YOUR glass look?  Half empty perhaps, and without you realising, people avoid you because they are just so tired of your half-empty-glass stories?

Do not be fooled that a half-empty-glass approach leads to sympathy.

*It is far better to help people who would help themselves.

*It is inspiring and uplifting to be in the presence of a half-full-glass person!

So fill your glass and keep it as full as you possibly can!

vintage water

 

Jou glas …  half leeg of half vol?

 Ek is seker jy ken iemand wat altyd kla oor swaarkry.  Vra jy hoe dit gaan hoor jy van alles wat alweer verkeerd geloop het, hoe mismoedig sy is, hoe dit altyd goed gaan met ander en nooit met haar nie, en sy het nou genoeg gehad van haar omstandighede …die een wie se glas half leeg is!

Sy besef nie daar is darem nog IETS in haar glas nie. Sy glo iemand anders het boonop die ander helfte wat veronderstel is om in haar glas te wees, opgebruik sonder haar toestemming!

Is dit vir jou lekker om met die half-lee-glas-persoon te gesels?  Die een wat jou moeg maak met al haar probleme;  wat eintlik ook nie omgee hoe vol of leeg JOU glas is nie?

Ek hoop jy ken ook iemand met wie dit goed gaan, wat altyd glimlag, wat dankbaar is vir wat sy het (al is dit min) en wat luister omdat sy omgee.  Of dit wel so goed gaan, weet ons eintlik nie, maar sy oorval jou nie met al haar teespoed wanneer jy haar groet nie. Ineendeel, sy praat nie eintlik oor haarself nie… die een wie se glas half vol is!

Sy is dankbaar vir elke druppel in haar glas.  Sy maak seker haar glas word gereeld volgemaak en raak nooit leeg nie.  Inteendeel, sy maak self haar glas vol en wag nie dat ander dit doen nie.

Bewonder jy nie ook die half-vol-glas-persoon nie?  Die een wat jou inspireer met haar gesprekke;  wat altyd wys sy gee om en jou glas vomaak sonder dat sy iets in ruil verwag. 

 Hoe lyk JOU glas?  Dalk half leeg, en sonder dat jy besef, vermy mense jou omdat hulle al so moeg is vir jou half-lee-glas stories?

Moenie dink dat ‘n half-lee-glas-houding simpatie bring nie.

*Dis baie lekkerder om mense te help wat graag hulself help!

*Dis inspirerend en opbouend om in die teenwordigheid van ‘n half-vol-glas-persoon te wees!

So maak vol jou eie glas en hou dit so vol as moontlik!

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s