Give and Take

Die Afrikaanse weergawe verskyn onder die Engels.

Nerine Gardiner (www.girlwithcake.co.za) bakes cake for street people, because she believes everybody deserves the experience of joy a delicious cake can bring.

I also love baking cake, but I wait for an occasion before I bake.  Here is a young lady who creates an occasion to bake ….  creates an opportunity to give.

My mind wanders to the Bible text teaching us the joy of giving as opposed to receiving.  As a child I never really understood this text as  I then enjoyed receiving the many gifts for my birthday, money in an envelope and surprises arranged by others.  In any case, if the Bible text referred to giving money, I never had much for sharing.

They say: with age comes wisdom, and somewhere in life I realised that giving is not only about gifts and money; it’s about much more than that.  Giving is an attitude and not necessarily about tangible things.

Giving is:

 • 5 minutes of your time just to call and find out how things are
 • thinking about someone who suffers and saying a silent prayer for that person
 • a text message to say “good luck with your doctor’s appointment today”

There is nothing wrong with giving tangible items:

 • share the soup you cooked with your ill neighbour, even if you don’t know her
 • give the leftover birthday cake to the “bergie” in the park – do you really need more kilojoules?
 • pick lavender in your garden for your special friend’s birthday….it is not the monetary value that counts, but the love you give it with

The question still remains:  how can it be better to give than to receive?

It is certainly not wrong to enjoy a gift or a surprise.  In fact, appreciate what others give you with gratitude.   You will, however, experience the joy of giving when you put your own ego and needs aside and show sincere interest in others; when you realise a text message, small bunch of lavender or a phone call reflects the love and pampering we all sometimes yearn for.

Only when you look into the eyes of the receiver, see the ear-to-ear smile, the tear of appreciation or the spontaneous hug of love to thank you, you realise giving has as much an influence on your own mood as on that of the person you have given to.

You too can cultivate a spirit of giving by applying the following question: “how can I bring peace, joy and kindness?”

Let’s create (more) opportunities to give!

Gift

GEE EN NEEM

Nerine Gardiner (www.girlwithcake.co.za) bak koek vir straatmense, want sy glo elke mens verdien die vreugde wat ‘n heerlike koek bring.

Ek is ook baie lief vir koek bak, maar ek wag vir ‘n geleentheid voor ek bak.  Hier is egter ‘n jong dame wat ‘n geleentheid skep om ‘n koek te bak….’n geleentheid skep om te gee.

My gedagtes dwaal na die Bybelvers wat ons leer dat daar meer vreugde is in gee as ontvang.  As kind het ek nie eintlik hierdie vers verstaan nie – wat was dan nou lekkerder as ‘n klomp geskenke met jou verjaardag, geld in ‘n koevert en verrassings wat ander vir jou reël? Buitendien, as die Bybelvers verwys het na geld gee, het ek in elk geval nooit veel gehad om uit te deel nie.

Hulle sê:   met ouderdom kom wysheid en iewers in my lewe het ek besef gee gaan oor veel meer as geskenke en geld.  Gee is ‘n gesindheid en nie noodwendig iets tasbaars nie.

Gee is:

 • 5 minute van jou tyd vir ‘n oproep om net te vra hoe dit gaan
 • ‘n gedagte aan iemand wat swaarkry en die prewel van ‘n gebed vir daardie een
 • ‘n boodskap om te sê “voorspoed met jou doktersafspraak”

Daar is niks verkeerd met tasbare items nie:

 • deel die sop wat jy gekook het met jou siek buurvrou, al ken jy haar nie
 • gee die oorskiet verjaardagkoek vir die bergie in die parkie – het jy regtig nog kilojoules nodig?
 • pluk laventel in jou tuin vir ‘n spesiale vriendin se verjaardag … dis nie die geldwaarde wat tel nie, maar die liefde waarmee jy gee.

Die vraag bly egter:   hoe kan dit lekkerder wees om te gee as om te ontvang?

Dis beslis nie verkeerd om ‘n geskenk of ‘n verrassing te geniet nie.  Inteendeel, waardeer wat ander vir jou gee met groot dankbaarheid.  Jy sal egter die vreugde van gee ervaar wannneer jy jou eie ego en behoeftes opsy skuif en opreg in ander begin belangstel;  wanneer jy besef dat ‘n boodskap, bossie laventel of ‘n oproep die liefde en vertroeteling weerspieël waarna ons almal soms hunker.

Dis wanneer jy in die oë kyk van die ontvanger, die oor-to-oor glimlag sien, die traan van waardering of die spontane drukkie om dankie te sê, dat jy besef dit het net so ‘n groot effek op jou eie gemoed as op die persoon aan wie jy gegee het.

Jy kan ook ‘n gesindheid van gee kweek deur die volgende vraag in jou lewe toe te pas: “hoe kan ek vrede, vreugde en vriendelikheid bring?”

Kom ons skep (meer) geleenthede om te gee!

 

Advertisements

One comment on “Give and Take

 1. Sweet2th says:

  Lovely post! Inspiring and true.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s