A Paddle-Ski 2016

20160105_110123It’s holiday time at Jongensfontein.  Sitting with my feet in the sand, I’m enjoying the beach activities – kids building sandcastles, the boisterous yells and laughter of those swimming when waves hit them, moms rubbing on sunscreen,  dads and their children catching fish in the puddles.  The sun shining warm on my shoulders…  The wind playing with the brim of my sunhat…

I think about the past year – 2015.  What was good?  What was not so good?  What could have been different?

I wonder about the new year – 2016.  What is awaiting?  What to avoid?  What to plan?

I stare at the see in deep thought.  I notice a paddle-ski in the waves.  A small boy clings to his dad as they paddle into the sea, ride a wave, row out fast, wash out onto the beach and then paddle back into the sea.  From behind his dad’s back he can see nothing in front of him, but he enjoys every moment. He hoots with laughter when they are on the crest of a wave, yells a childlike yell when they hit the sand and smiles with great expectation when they attempt the sea again.  Not once does he stop smiling, not once do I see an expression of fear – he enjoys every moment!

ac853053-15c7-4dd8-9140-d760b9446458

Is life not perhaps like a paddle-ski?  Sometimes we paddle into the sea with a struggle, unsure what awaits us.  Then we catch a wave, enjoy prosperity and everything goes well …until we wash out on the sand – hopeless and discouraged!

I now know exactly what needs to happen this year.  I need to get onto the 2016 paddle-ski with the oars in the hands of my Heavenly Dad.  I need to sit tightly behind His back and as this little boy trusts his dad for an amazing experience, I need to trust God for an amazing 2016.  Only then can I keep my joy in the rowing-and-wrestling times, the wave-surfing-good-times and the sandy-beach-lows…

 

‘n BRANDERPLANK 2016

Dis vakansietyd op Jongensfontein.  Ek sit met my voete in die sand en geniet die strandaktiwiteite wat voor my afspeel – kinders wat sandkastele bou, die uitbundige gil-laggies wanneer die branders die wat swem omslaan, mammas wat sonroom smeer, pappas wat help vissies vang in die poele.  Die son skyn warm op my skouers…  Die wind speel met my sonhoed se rand…

Ek dink oor die jaar wat verby is – 2015.  Wat was goed?  Wat was nie so goed nie?  Wat kon anders gewees het?

Ek wonder oor die nuwe jaar – 2016.  Wat le voor?  Wat om te vermy?  Wat om te beplan?

Ek staar uit oor die see terwyl ek diep dink.  My oog vang ‘n  branderplank in die branders.  ‘n Klein seuntjie klou sy Pappa styf om die lyf vas terwyl hulle die see inroei, ‘n brander vang, vinnig uitroei, op die strand uitspoel en dan weer terugroei see toe.  Waar hy agter sy Pappa se rug sit, kan hy niks voor hom sien nie, maar hy geniet homself gate uit.  Hy kraai van die lag as hul op die kruin van die brander is, los ‘n kinder-gilletjie as hul hikkend op die strand uitspoel en glimlag met groot verwagting wanneer hulle weer die see aandurf.  Nie een keer hou hy op met glimlag nie, nie eenkeer sien ek vrees op sy gesiggie nie – hy geniet elke oomblik!

Is die lewe nie ook soos ‘n branderplank nie?  Sukkelend roei ons soms die see in, onseker wat op ons wag.  Dan vang ons ‘n brander, geniet voorspoed en als gaan goed …tot ons op die strand uitspoel – hopeloos en moedverlore!

Nou weet ek presies wat hierdie jaar moet gebeur.  Ek moet op die 2016-branderplank klim met die spane in die hande van my Hemelse Pappa.  Ek moet styf agter Sy rug inskuif en soos hierdie seuntjie sy Pappa vertrou vir ‘n ongelooflike ervaring, moet ek my God vertrou vir ‘n ongelooflike 2016.  Slegs dan kan ek my vreugde behou in die roei-en-stoei oomblikke, die branderry-voorspoed en die sandstrand-laagtepunte.

 

Advertisements